bestoken

bestoken
{{bestoken}}{{/term}}
[aanvallen, beschieten] harass, pressshell, bomb(ard) 〈met bommen/granaten〉, barrage 〈met spervuur〉
[lastig vallen] harassbombard, besiege
voorbeelden:
1   de vijand bestoken harass the enemy
2   hij werd van alle kanten bestookt he was beleaguered from all sides
     iemand met vragen bestoken bombard someone with questions

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”